زندگی سالم (سالم زی)

این خط جاده ها که به صحرا نبشته اند یاران رفته با قلم پا نبشته اند

آداب و اصول یادگیری ویاد دادن در کلام معصوم

آموختن از شایستگان صبوری شرم نکردن از یادگیری تملق کردن دریادگیری دوری از انگیزه های مادی پرسشگری آموزش به دیگران یکسان نگری در تعلیم آسان آموزی پاداش دهی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید
خرداد 92
14 پست
نظافت
2 پست
پاکیزگی
2 پست
شادابی
1 پست
سلامت_تن
1 پست
حفظ_جان
1 پست
تلاش
1 پست
سعی
1 پست
آموزش
1 پست
یادگیری
2 پست
تعلیم
1 پست
دانش
1 پست
زندگی
1 پست
لذت
1 پست