سلامت ورشد عقل

حضرت امیر (ع): عقل با تجربه فزونی می یابدهمچنین رها کردن چیزی که برایت سود مند نیست عقلت را کامل میکند.

رسول اکرم (ص) : خورشت کدو زیاد استفاده کنید زیرا موجب رشد مغز وافزایش عقل است

امام صادق(ع) : هرکس در آغاز روز خود را خوشبو کند خردش تا شب با وی خواهد بود.

امام هشتم : سرکه ذهن را تیز وعقل را افزون می کند همچنین به خورد "به" توصیه نموده اند.

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید