عوامل تباهی عقل

مستی شراب - مستی گناه - خود پسندی - همراهی با نادانان -گوش ندادن به نصایح خردمندان -بیهوده گویی - شوخی فراوان -فقر وتنگدستی - بیکاری - زیاده روی در خوردن گوشت - پرهیز از خوردن گوشت از عوامل تباهی عقل انسان هستند.

/ 0 نظر / 39 بازدید