اهمیت حفظ جان از نگاه پیامبر

پیامبر اکرم خطاب به پسرعموی خویش فرمودند هرگاه کسی شراب را به خاطر حفظ جانش ترک کند خدا به این علت اورا سپاس می گذارد.

درجایی دیگر آن حضرت افراد را از خوابیدن در پشت بامی که حفاظ ندارد نهی کرده است.

/ 0 نظر / 15 بازدید